VI HAR VÆRT PÅ EN LANG REISE

OG VI HÅPER DU LIKER DESTINASJONEN!


Berkåk Veikro er en familiebedrift som har eksistert i 50 år. Aud og Olav Nyberg bygget i 1962 opp en moderne bensinstasjon med Caltex som merkevare. De bygget seg også bolighus i tilknytning til bensinstasjonen, og de drev stasjonen i 15 år før den i noen år ble utleid. 
I 1986 fikk Anne Karin og Jan Arve Nyberg tilbud om å ta over, og de etablerte Berkåk Gatekjøkken i butikklokalet og leide ut pumpeområdet til Statoil. 

Det startet i det små, men de begynte raskt å tenke på hvordan de skulle utnytte den gunstige plasseringen like ved E6. I 1990 ble det eksisterende butikklokalet bygd på med kafeteria, og mat og kiosktilbudet ble utvidet. Videre så de behovet for overnatting, og bygget Åttekanten som inneholder 8 trivelige motellrom med dusj, toalett og bredbånd. 

De har også en kjærlighet til gamle tømmerhus og hadde en ide om å etablere et gammeldags tun på eiendommen. Hallandstuggu er et over 200 år gammelt tømmerhus som inneholder moderne motellrom, og 1.etasje brukes til frokost til gjestene, samt selskap og møter. Stabbur og stall er en del av tunet, og her finner man et flott lekeområde med lekeapparater, Gråtass og flere forskjellige dyr. 

Rundt året 2000 ble det påbygd 100m2 til kiosk, som ble knyttet sammen med kafeteriaen. 
I 2004 ble det flate bensinstasjonstaket påbygd en etasje, og inneholder 6 flotte motellrom. I tillegg ble det bygd et moderne toalettanlegg, som inneholder 24 timers veitoalett. 

I 2009 sto en moderne bensinstasjon ferdig med nye pumper, tanker og nytt kjørebanetak og med Shell som merkevare.

I 2015 etablerte vi i samarbeid med Fortum ladestasjon for elbil på anlegget.

I 2017 foretok vi en betydelig oppgradering av våre lokaler. Dette innebar en helt ny fasade i glass, med ny helautomatisk inngangsdør. I tillegg ble lokalene malt i lyse farger og vi etablerte en buffet-linje med bl.a. frokostbuffet hver morgen.   

Familien Nyberg har hele tiden utviklet bedriften med tanke på et helhetlig tilbud til de veifarende, og en trivelig møteplass for lokalbefolkningen. Høy kvalitet og standard er viktig for at både gjester, ansatte og vertskap skal trives. 

Anne Karin og Jan Arve Nyberg har 3 sønner, og driver gårdsbruk med sau på Berkåk. Berkåk Veikro er en familiebedrift og alle sønnene er involvert i driften i forskjellig grad.. Anne Karin og Jan Arve er engasjerte i flere andre forretningskonsept, og var en av initiativtakerne til blant annet Bygdasenteret og Mjuken Hyttegrend.